I Think I Can Fly - 無畏的飛翔吧

125-01

我們知道這個世界上早就有一批人跟地心引力過不去,他們大多在發射飛彈、研發火箭、或者追逐魁地奇

有時候我們可能得慶幸沒有像上圖的女孩一樣,被這些人丟上空中拍照。但如果有一天,真的有這樣的叛逆份子就出現在你我週遭呢?

 

I Think I Can Fly 001

李日韋是來自北京的藝術家,他拍了一系列照片就是這麼樣的在挑戰地心引力,令人驚訝但看起來卻又如此自然。

I Think I Can Fly 002

他從2007年開始創作這一系列的照片,隨後,除了反重力以外,還加入了許多..........嗯,「倒頭栽」的有趣創作,把頭嵌進地面、牆壁等等漫畫中才會看到的有趣畫面。隨著一年一年過去,花樣也越來越多。目前李日韋已經獲得不少國際獎項。

I Think I Can Fly 003

而他說這些照片都是未經電腦後製修圖的,完全依賴各種技巧、如金屬架、鏡子或各種特技技巧來達成。算是一種複合式的表演藝術

I Think I Can Fly 004

I Think I Can Fly 005

I Think I Can Fly 006

I Think I Can Fly 007

I Think I Can Fly 008

I Think I Can Fly 009

I Think I Can Fly 010

I Think I Can Fly 011

I Think I Can Fly 012

I Think I Can Fly 013

I Think I Can Fly 014

I Think I Can Fly 015

I Think I Can Fly 016

I Think I Can Fly 017

I Think I Can Fly 018

I Think I Can Fly 019

I Think I Can Fly 020

I Think I Can Fly 021

I Think I Can Fly 022

I Think I Can Fly 023

I Think I Can Fly 024

I Think I Can Fly 025

I Think I Can Fly 026

I Think I Can Fly 027

I Think I Can Fly 028

I Think I Can Fly 029

I Think I Can Fly 030

I Think I Can Fly 031

I Think I Can Fly 032

I Think I Can Fly 033

I Think I Can Fly 034

I Think I Can Fly 035

I Think I Can Fly 036

I Think I Can Fly 037

I Think I Can Fly 038

I Think I Can Fly 039

I Think I Can Fly 040

I Think I Can Fly 041

I Think I Can Fly 042

I Think I Can Fly 043

I Think I Can Fly 044

I Think I Can Fly 045

I Think I Can Fly 046

I Think I Can Fly 047

I Think I Can Fly 048

I Think I Can Fly 049

I Think I Can Fly 050

I Think I Can Fly 051

I Think I Can Fly 052

I Think I Can Fly 053

I Think I Can Fly 054

I Think I Can Fly 055

I Think I Can Fly 056

I Think I Can Fly 057

I Think I Can Fly 058

I Think I Can Fly 059

I Think I Can Fly 060

I Think I Can Fly 061

 

 

圖片來自:do-while.com

 

更多李日韋的最新作品請至 Li Wei Art 官網

 

同場加映 - Proud of you 萌版MV

 

I can fly!

I'm proud that I can fly ~~~

以前超愛這首歌的,哈哈!ukash birim çevirme saç ekimi estetik