Missing Garden - 消逝的童年

image

Dominik Smialowski 的攝影,加上 Monika Prus 的繪畫。兩人的藝術創作傳達了一種對童年無限想像力的回味,以及對成熟世故的一種抗拒心態。

逐漸長大的我們,慢慢被社會中理性的包袱給壓垮,是否,我們還能在這樣充滿競爭的環境中,保有童年時那一份不可抹滅的赤子之心呢?

 

 

missing3

 

missing4

 

missing6

 

missing7

 

missing8

 

missing9

 

missing2

 

missing10

 

missing11

 

missing1

 

missing12

 

missing13

 

missing14

 

missing15

 

 

來自: fubiz.netukash birim çevirme saç ekimi estetik